De tre sjøstuene på eiendommen ”Nerbø” i Møstavågen er bygd på et gammelt handelssted.  Der de i dag er plassert, stod det tidligere en gammel brygge som ble brukt som lager for dette handelsstedet. Det var også produksjon av fisk inne i brygga. Hver vinter ble det saltet og røkt storsild der.

Min bestefar kjøpte ”Nerbø” i 1919.  Eiendommen var da et lite småbruk som hadde kyr, gris, høner og en hest.
Bestefar drev med oppkjøp av skrei (torsk) i Lofoten og på Finnmarkskysten. Fisken ble saltet og fraktet til Kristiansund for videresalg. Samtidig startet han med handel av matvarer her i Møstavågen.

I dag er det verken handel eller gardsbruk i drift på eiendommen. Tidene har forandret seg, men som min bestefar og far, driver også jeg med handel på ulike arenaer.

Vinteren 2005 arbeidet jeg som skogsarbeider og hentet ned tømmer fra egen skog. På en sag fikk jeg av dette tømmeret skåret både reisverk og bordkledning til sjøstuene.
 
Sjøstuene er bygget etter norsk byggetradisjon. Gjennom fargevalg og miljø kan vi gjenkjenne gammel norsk tradisjon i fint samspill med tidsriktig inventar, utstyr og fasiliteter.

 

Se flere bildere fra Sjøstuene blir til her.